Friday, December 14, 2012

Engeltjes en kerststuk/Angels and Christmas piece

De afgelopen 1,5 week zat ik tegen de klok in engeltjes te haken. Deze waren bedoeld voor mijn dochter die op school verplicht meedeed aan een kerstwedstrijd. Ze moest een kerststuk maken naar eigen idee.
The last 1,5 weeks  I was counterclockwise to crochet angels. These were intended for my daughter on compulsory school participated in a Christmas contest.  She had to make a Christmas piece to her own idea.                      

                                                       Dit zijn de engeltjes geworden.
                                                          These are the little angels.
                                    

En zo heeft zij ze verwerkt in het kerststuk.
And so she incorporated them into the Christmas piece.


Helaas heeft ze er geen prijs mee gewonnen.
Unfortunately she has no prize won.


groetjes Freubs
Hugs Freubs


No comments:

Post a Comment